Családfakutatás

A családfa felkutatásának alapjául az Ön által átadott kezdeti információk szolgálnak. Kérem olvassa el, hogy milyen adatok szükségesek, praktikusak a kutatás megindításához: kattintson!. Ezen adatok ismeretében tudom felkeresni a dokumentumokat, forrásokat őrző gyűjteményeket, helyszíneket.

Az általam nyújtott családfakutatási szolgáltatás kiterjed a teljes mai Magyarországra. Jelenleg nem vállalok kutatást a történelmi Magyarország határainkon túl eső gyűjteményeiben. Ha a kutatás eleve ott kezdődne, ill. a kutatás során derül ki, hogy a szálak a mai határokon túlra nyúlnak partnereket tudok ajánlani.

Források

Anyakönyvek kutatása

Magyarországon a családtörténeti kutatások alapvető forrásai az anyakönyvek. Az általam vállalt anyakönyvi kutatás kiterjed az 1895-ben indult polgári anyakönyvekre, azok levéltári másodpéldányaira (a törvény előírta kutatási korlátok figyelembevételével), az 1895. előtti és utáni egyházi anyakönyvekre, levéltári másodpéldányaikra és mikrofilm másolataikra.

Egyéb levéltári források

Szükség esetén, igény szerint lehetőség van a levéltárakban található egyéb forrásokban való kutattatásra is. Az ezekben található információk színesíthetik az anyakönyvek nyújtotta száraz adatokat. Az anyakönyvi kutatás elakadásakor vagy a bizonytalan adatok alátámasztására is sok esetben megoldást jelent a levéltárak egyéb iratainak az áttanulmányozása. Tipikus források pl. az adóösszeírások, lélekösszeírások, katonai állítási lajstromok, hivatali, vállalati, iskolai nyilvántartások, iparkamarai, céhes, telekkönyvek, polgárkönyvek, bírósági, közjegyzői, megyei, városi, hiteleshelyi iratok.

Könyvtári kutatás

A könyvtárakban elérhető helytörténeti vonatkozású, forráskiadvány könyvek, folyóiratok általában másodlagos, kiegészítő forrásként használhatók fel a kutatásban. Néhány esetben azonban a kutatás jelentős része, kivételes esetekben a teljes kutatás elvégezhető pusztán a könyvtár anyagának áttanulmányozásával. Nemes, főnemes családok esetében előfordulhat, hogy a családfa már publikálásra került valamilyen feldolgozásban, a német nemzetiség által lakott települések esetén pedig nem ritka a település teljes anyakönyvi anyagát tartalmazó ún. Ortssippenbuch vagy Ortsfamilienbuch.

Elektronikus kiadványok

Korunk jellemzője, hogy növekvő számban jelennek a családtörténészek számára is hasznosnak bizonyuló, vagy éppen nekik szánt offline és online elektronikus források. Az offline, nem interneten elérhető legnagyobb ilyen jellegű anyagot az Arcanum Kiadó CD-i és DVD-i jelentik. Az interneten számos adatbázis, forráskiadvány érhető el, amelyek alkalmasint hasznos adalékokkal szolgálhatnak.

Saját könyvtáram

Az évek alatt sikerült egy tekintélyes könyvtárat létrehoznom, amelyben egyaránt találhatók kurrens kiadású anyagok (mint pl. az Arcanum teljes család- és helytörténeti, térképi anyaga), 1945 után és előtt megjelent kézikönyvek, forráskiadványok, adattárak, életrajzi gyűjtemények, ezredtörténetek. Ezeket természetesen felhasználom a kutatás során.

Temetők, hivatalok, múzeumok, rokonok felkeresése

A kutatás szükségessé teheti további lehetséges források bevonását is. A temetők, nyilvántartásaik, a polgármesteri hivatalok, a Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási hivatal bizonyos esetekben segíthetnek, csakúgy mint a múzeumok.

Kutatási módszerek

Családfakutatás esetén alapvető szabály, hogy az ismert családtagoktól haladunk visszafelé generációnként úgy, hogy az egymást követő generációk között mindig megtaláljuk a kapcsolatot. Az igényes kutatás kizárja, hogy pusztán névazonosság alapján bizonyosnak gondoljuk egy több száz évvel élt család és saját családunk rokonságát. Hozzátenném, hogy napjainkban a forrás alapú vizsgálatokat kiegészítheti, esetleg helyettesítheti is a DNS mintákon végzett vizsgálat.

A kutatást a források gondos átírásával, címük, helyük feljegyzésével végzem, és amennyiben lehetőség van rá és megrendelőm is igényli, másolatot is kérek, készítek a forrásként felhasznált anyagokról. Az adatokat számítógépen tartom nyilván, az eredményeket az ügyfél igényei szerint számítógépes formában és/vagy nyomtatva adom át.